Privacyverklaring


De Wertgarantie Group (vanaf nu "Wertgarantie“) verheugt zich dat u onze website bezoekt. Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging bij het gebruik van onze website zijn zeer belangrijk voor ons. Wij willen u daarom hier informeren welke van uw persoonsgegevens wij bij uw bezoek aan onze website registreren en voor welke doelen ze gebruikt worden.Omdat wetsveranderingen of veranderingen van onze ondernemingsinterne processen een aanpassing van deze verklaring inzake de gegevensbescherming noodzakelijk kunnen maken, verzoeken wij u deze verklaring regelmatig door te lezen. De verklaring inzake de gegevensbescherming kan op elk ogenblik onder verklaring inzake de gegevensbescherming opgeroepen, opgeslagen en geprint worden.

§ 1 Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de EU-verordening inzake de gegevensbescherming (vanaf nu: AVG) en andere nationale wetten inzake de gegevensbescherming van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen is:Wertgarantie AG
Breite Straße 8
D-30159 Hannover
Telefoon: 088 2500 600
E-mail: service.nl@wertgarantie.com
Internet: servicecertificaat.nl

Deze verklaring inzake de gegevensbescherming geldt voor het internetaanbod van Wertgarantie dat onder het domein servicecertificaat.nl opgeroepen kan worden.

§ 2 Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

De externe bevoegde persoon voor de gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:
De heer advocaat Dr. Karsten Kinast, LL.M.
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Keulen
Tel.: +49 (0)221 – 222 183 – 0
E-mail: mail@kinast.eu (contractrelevante correspondentie zoals bijvoorbeeld opzeggingen, herroeping, Enz. richt u alstublieft aan service.nl@wertgarantie.com. De verantwoordelijke voor gegevensbescherming is niet gemachtigd om opzeggingen of herroepingen in ontvangst te nemen).
Website: https://www.kinast.eu

§ 3 Beginselen van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hierbij horen bijvoorbeeld informatie zoals uw naam, uw leeftijd, uw adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw IP-adres of het gebruiksbedrag. Informatie, waarbij wij geen (of enkel met een onredelijke moeite een) verwijzing naar uw persoon tot stand kunnen brengen, bijvoorbeeld door anonymisering van de informatie, zijn geen persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld het registreren, oproepen, het gebruik, de opslag of de doorsturing) vereist altijd een wettelijke basis of uw instemming. Verwerkte persoonsgegevens worden gewist zodra het doel van de verwerking bereikt werd en geen wettelijk voorgeschreven bewaringstermijnen meer nageleefd moeten worden. Wanneer wij voor het ter beschikking stellen van bepaalde offertes uw persoonsgegevens verwerken, dan informeren wij u over de concrete stappen, de omvang en het doel van de gegevensverwerking, de juridische basis voor de verwerking en de duur van de opslag.

§ 4 Verwerkingsstappen


1. Opmaak en gebruik van de website
a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Bij het oproepen en het gebruik van onze website registreren wij de persoonsgegevens die uw browser automatisch naar onze server stuurt. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamde logfile opgeslagen. Wanneer u onze website gebruikt, registreren wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn, om u onze website t tonen en de stabiliteit en de veiligheid te garanderen:

• IP-adres van de aanvragende computer,
• datum en tijdstip van de toegang,
• Naam en URL van het opgeroepen bestand,
• website, vanwaar de toegang plaatsvindt (Referrer-URL),
• gebruikte browser en eventueel het bedrijfssysteem van uw computer alsook de naam van uw access-provider

b. Juridische basis
Voor voornoemde gegevensverwerking dient art. 6 lid 1 lit. f AVG als juridische basis. De verwerking van de genoemde gegevens is nodig om een website ter beschikking te stellen en dient daarmee om een legitiem belang van onze onderneming te behartigen.
c. Opslagduur
Zodra de genoemde bestanden niet meer nodig zijn om de website te tonen, worden ze gewist. De registratie van gegevens voor de opmaak van de website en de opslag van de gegevens in logfiles is absoluut noodzakelijk voor het bedrijf van de website. Bijgevolg bestaat er vanwege de gebruiker geen recht op herroeping. De langere opslag kan plaatsvinden wanneer dit wettelijk voorgeschreven is.2. Contactformulier
a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website bieden wij u aan via een voorbereid formulier (kundenservice@wertgarantie.de) met ons contact op te nemen. Tijdens de verzendingsprocedure van uw aanvraag via het contactformulier wordt voor het geven van uw toestemming naar deze verklaring inzake de gegevensbescherming verwezen. Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier, worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

• E-mailadres
• Naam, voornaam
• Telefoon
• Onderwerp
• Inhoud van uw aanvraag

De vermelding van uw e-mailadres, uw adres en uw telefoonnummer dient daarbij om uw aanvraag toe te wijzen en u te kunnen antwoorden. De vermelding van uw naam en van de aanspreektitel dient om u persoonlijk aan te spreken. Bij het gebruik van het contactformulier worden uw persoonsgegevens niet aan derden doorgegeven, behalve van de volgens § 15 AktG verbonden ondernemingen op basis van concerninterne opdrachtverwerking volgens art. 28 AVG.
b. Juridische basis
De hierboven beschreven gegevensverwerking voor de contactopname gebeurt volgens art. 6 lid 1 lit. a AVG op de door u vrijwillig verstrekte toestemmingsverklaring: Toestemmingsverklaring:
Met de invoer van mijn gegevens en het indrukken van de knop “Bericht Versturen“ geeft ik mijn toestemming ervoor dat e-mailadres, naam en telefoon, alsook mijn concrete aanvraag voor de beantwoording van mijn contactaanvraag gebruikt wordt.
De toestemming voor het registreren van de tijdens de verzendingsprocedure geregistreerde persoonsgegevens kan ik steeds herroepen.
c. Opslagduur
Zodra de door u gedane aanvraag afgewikkeld is, en de betreffende zaken daarna verwezenlijkt zijn, worden de via het contactformulier verwerkte persoonsgegevens van u gewist. Een verdere opslag kan voor elk geval apart gebeuren wanneer dit door de wet voorgeschreven is.

§ 5 Gegevens doorgeven

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan derden door, wanneer:

• U hiervoor uw uitdrukkelijke instemming volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. a AVG gegeven heeft,
• dit wettelijk toegelaten en volgens art 6 lid 1 p. 1 lit. b AVG voor de vervulling van een contractuele relatie met u noodzakelijk is,
• wanneer volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. c AVG voor de doorgave een wettelijke plicht bestaat,
• de doorgave volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. f AVG noodzakelijk is voor het behartigen van legitieme ondernemingsbelangen en om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden bestaat om aan te nemen dat u een overwegend belang heeft aan het feit dat uw gegevens niet worden doorgegeven.

Wanneer wij derden met de verwerking van persoonsgegevens belasten, dan gebeurt dit op basis van een opdrachtverwerkingscontract volgens art. 28 AVG.
Op basis van een verwerkersovereenkomst conform artikel 28 AVG maakt Wertgarantie AG gebruik van concerninterne dienstverleners (= verwerkers) binnen de Wertgarantie Group voor de volgende opgedragen taken / doeleinden:

Categorie van ontvangers Opgedragen taken / doel
Concerninterne dienstverleners in het
kader van de opdrachtverwerking
- Vervulling van het contract
- Ontbinding van het contract
- Herroeping van het contract
- Tot stand brengen van het contract
- Beheer van het contract
- Contractuele eisen
- Controle van aanvragen
- Controle van prestaties
- Klantendienst (telefoon, online)
- Organisatie van contractuele diensten
- Beantwoorden van aanvragen
- Verwerking van contract gerelateerde klantengegevens
- Risicobeoordeling
- Financiën / boekhouding

§ 6 Gebruik van cookies

a. Aard en omvang van de gegevensverwerking
Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine bestanden die tijdens uw bezoek aan onze websites door ons naar de browser van uw toestel gestuurd en daar opgeslagen worden. Sommige functie van onze website kunnen zonder het gebruik van technische noodzakelijke cookies niet worden aangeboden. Andere cookies maken ons echter verschillende analyses mogelijk. Cookies zijn bijvoorbeeld in staat die door u gebruikte browser bij een nieuw bezoek aan onze website opnieuw te herkennen en verschillende gegevens naar ons te sturen. Met behulp van cookies kunnen wij onder andere ons internetaanbod voor u gebruiksvriendelijker en effectiever maken, door bijvoorbeeld uw gebruik van onze website te onderzoeken en uw favoriete instellingen (bijvoorbeeld land- en taalinstellingen) vast te stellen. Wanneer derden via cookies informatie verwerken dan registreren wij deze informatie rechtstreeks via uw browser. Cookies richten geen schade aan uw toestel aan. Ze kunnen geen programma's uitvoeren en bevatten geen virussen.

Art 1:
Transient-cookies

Op onze website worden transient-cookies gebruikt, die automatisch gewist worden zodra u uw browser sluit. Dit soort van cookies maakt het u mogelijk om uw  sessie-ID te registreren. Daardoor kunnen verschillende aanvragen van uw browser aan een gemeenschappelijke sessie toegewezen worden en kunnen wij uw apparaat bij latere bezoeken aan onze website in een sessie opnieuw herkennen.

Art 2:
Persistent-cookies
Op onze website worden persistent-cookies gebruikt. Persistent-cookies zijn cookies die langere tijd in uw browser opgeslagen worden en die ons informatie sturen. De opslagduur verschilt naargelang de cookie. U kunt persistent-cookies zelf via uw browserinstellingen wissen.
Functie 1:  

Noodzakelijke cookies Deze cookies zijn nodig omwille van technische redenen zodat u onze website kunt bezoek en door ons aangeboden functies kunt gebruiken.   Verder dragen deze cookies bij tot een zeker gebruik volgens de voorschriften van de website.

Functie 2:

Prestatie gerelateerde cookies Met behulp van deze cookies kunnen wij een analyse van het gebruik van de website uitvoeren en rendement en functionaliteit van onze website verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld informatie geregistreerd over hoe onze website door bezoekers gebruikt wordt, welke pagina's met de meeste frequentie worden opgeroepen of dat op bepaalde pagina's foutmeldingen weergegeven worden.


b. Juridische basis
Op basis van de beschreven gebruiksdoelen ligt de juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies in art. 6 lid 1 lit. f AVG. Indien u op door een door ons verstrekte aanwijzing ("cookie-banner“) uw instemming met het gebruik van cookies gegeven heeft, dan is de rechtmatigheid van het gebruik eveneens gebaseerd op art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG.

c. Opslagduur
Zodra de via de cookies naar ons gestuurde gegevens niet langer nodig zijn om de hier boven beschreven doelen te bereiken, wordt deze informatie gewist. Een langere opslag kan gebeuren wanneer dit wettelijk voorgeschreven is.

d. Configuratie van de browserinstellingen
De meeste browsers zijn zodanig vooringesteld dat ze cookies standaard accepteren. U kunt uw browser echter zodanig configureren dat enkel nog specifieke of helemaal geen cookies meer geaccepteerd worden. Wij maken u er echter op attent dat u mogelijkerwijze niet meer alle functies van onze website kunt gebruiken wanneer cookies door de instellingen van uw browser op onze website gedeactiveerd worden. Via de browserinstellingen kunt u reeds in uw browser opgeslagen cookies ook wissen. Verder kunt u ook uw browser zodanig instellen dat hij u waarschuwt voordat cookies opgeslagen worden. Omdat de verschillende browsers uiteenlopende functies kunnen hebben, verzoeken wij u het helpmenu van uw browser voor de configuratiemogelijkheden te gebruiken. Indien u een omvangrijk overzicht van alle toegangen van derden tot uw internetbrowser wenst, dan raden wij u aan de hiervoor speciaal ontwikkelde plug-ins te installeren.

§ 7 Tracking en analysetools

Wir nutzen Tracking- und Analysetools um eine fortlaufende Optimierung und bedarfsgerechte Gestaltung unserer Webseite sicherzustellen. Mit Hilfe von Tracking-Maßnahmen ist es uns auch möglich, die Nutzung unserer Webseite durch Besucher statistisch zu erfassen und unser Onlineangebot mit Hilfe der dadurch gewonnenen Erkenntnisse für Sie weiterzuentwickeln. Aufgrund dieser Interessen ist der Einsatz der nachfolgend beschriebenen Tracking- und Analysetools gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO gerechtfertigt. Der nachfolgenden Beschreibung der Tracking- und Analysetools lassen sich auch die jeweiligen Verarbeitungszwecke und die verarbeiteten Daten entnehmen.

1. Google Analytics
Op deze website wordt Google Analytics, een webanalysdienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, CA 94043 USA (“Google“), gebruikt. Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken.

De door deze cookies gegenereerde informatie, bijvoorbeeld over tijd, plaats en frequentie van uw gebruik van deze website, wordt in de regel naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. Bij het gebruik van Google Analytics is het niet uitgesloten dat de door Google Analytics gezette cookies naast het IP-adres ook andere persoonsgegevens kunnen registreren. Wij maken erop attent dat Google deze informatie eventueel naar derden zal sturen wanneer dit wettelijk voorgeschreven is of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

De door cookies gegenereerde informatie zal Google in opdracht van de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten van de website samen te stellen en andere met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden diensten tegenover de exploitant van de website uit te voeren. De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt door Google, volgens eigen verklaringen, niet met andere gegevens van Google samengebracht.

U kunt een opslag van cookies in de regel door een instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij maken er echter op attent dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken.

Het is niet uitgesloten dat de door Google Analytics gezette cookies naast het IP-adres andere persoonsgegevens kunnen registreren. Om te verhinderen dat informatie over uw gebruik van de website door Google Analytics geregistreerd en naar Google Analytics gestuurd worden, kunt u op de volgende link een plugin voor uw browser downladen en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Deze plugin verhindert dat informatie over uw bezoek aan de website naar Google Analytics gestuurd wordt. Een andere analyse wordt door deze plugin niet verhinderd. Wij maken u erop attent dat u de hierboven beschreven browser-plug-in bij een bezoek aan onze website via de browser van een mobiel toestel (Smartphone of Tablet) niet kunt gebruiken. Bij het gebruik van een mobiel toestel kunt u de registratie van uw gebruiksgegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken: schakel google analytics uit.

Door op deze link te klikken wordt een Opt-out cookie in uw browser gezet. Deze verhindert dat informatie over uw bezoek naar Google Analytics gestuurd wordt. Vergeet niet dat de Opt-out cookie alleen voor deze browser en alleen voor dit domein geldig is. Wanneer u de cookies in deze browser wist, wordt ook de Opt-out cookie gewist. Om de registratie door Google Analytics verder te verhinderen moet u de link opnieuw aanklikken. Het gebruik van de Opt-out cookie is ook als alternatief voor de hierboven beschreven plug-in bij het gebruik van de browser op uw computer mogelijk.

Om een zo goed mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, werd Google Analytics op deze website met de code “anonymizeIp“ uitgebreid. Deze code zorgt ervoor dat de laatste 8 Bit van de IP-adressen gewist worden en dat uw IP-adres daardoor anoniem geregistreerd wordt (zog. IP-Masking). Uw IP-adres wordt daarbij door Google reeds voor de overdracht binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte gekort en daardoor anoniem gemaakt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA gestuurd en daar gekort.

§ 8 Hyperlinks

Op onze website bevinden zich zogenaamde hyperlinks naar websites van andere aanbieders. Bij activering van deze hyperlinks wordt u vanaf onze website rechtstreeks naar de website van de andere aanbieders doorgestuurd. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke omgang van uw gegevens op deze websites van derden geven, omdat wij geen invloed hebben of deze ondernemingen de bepalingen voor de gegevensbescherming naleven. Over de omgang met uw persoonsgegevens door deze ondernemingen verzoeken wij u zich rechtstreeks op deze websites te informeren.

§ 9 Rechten van getroffenen

Uit de AVG resulteren voor u als getroffene van een verwerking van persoonsgegevens de volgende rechten:


• Volgens art. 15 AVG kunt u informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens vragen. U kunt vooral informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, aan wie uw gegevens openbaar gemaakt werden of worden, de voorziene opslagduur, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking of verzet, het bestaan van een recht op klacht, de herkomst van uw gegevens, indien deze niet bij ons geregistreerd werden, doorsturen in derdelanden of naar internationale organisaties alsook het bestaan van een geautomatiseerde besluitname inclusief profiling en eventueel duidelijke informatie over hun details vragen.
• Volgens art. 16 AVG kunt u onmiddellijk de correctie van onjuiste of de vervollediging van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens eisen.
• Volgens art. 17 AVG kunt u eisen dat uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens gewist worden, wanneer de verwerking niet noodzakelijk is om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen, il een rechtelijke plicht te vervullen, omwille van redenen van het openbare belang of om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen.
• Volgens art. 18 AVG kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen indien de juistheid van de gegevens door u betwist wordt, de verwerking onrechtmatig is, wij deze gegevens niet meer nodig hebben en u afwijst dat ze gewist worden omdat u ze nodig heeft om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen. Het recht uit art. 18 AVG is ook van toepassing op u wanneer u volgens art. 21 AVG verzet tegen de verwerking ingediend heeft.
• Volgens art. 20 AVG kunt u eisen dat uw persoonsgegevens, die u ons ter beschikking gesteld heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar doorgestuurd worden of u kunt eisen dat ze naar een andere verwerkingsverantwoordelijke gestuurd worden.
• Volgens art. 7 lid 3 AVG kunt u uw gegeven instemming steeds bij ons herroepen. Dit heeft tot gevolg dat wij de op deze instemming gebaseerde gegevensverwerking in te toekomst niet meer mogen verderzetten.
• Volgens art. 77 AVG heeft u het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In de regel kunt u zich hiervoor tot de toezichthoudende instantie van uw reguliere woonplaats, uw werkplaats of de zetel van onze onderneming wenden.

§ 10 Recht op verzet

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen volgens art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG, heeft u het recht om volgens art. 21 AVG verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen, wanneer daarvoor redenen bestaan die uit uw bijzondere situatie resulteren of wanneer het verzet tegen directe reclame gericht is. In geval van de directe reclame bestaat voor u een algemeen verzetrecht dat door ons zonder vermelding van een bijzondere situatie wordt omgezet.

§ 11 Gegevensbeveiliging en veiligheidsmaatregelen

Wij verbinden ons ertoe uw privacy te beschermen en uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Om manipulatie of verlies of misbruik van uw bij ons opgeslagen gegevens te vermijden, nemen wij omvangrijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die regelmatig gecontroleerd en aan de technologische vooruitgang aangepast worden. Hierbij hoort onder andere het gebruik van erkende coderingsmethoden (SSL of TLS). Wij maken er echter uitdrukkelijk op attent dat het wegens de structuur van internet mogelijk is dat deze regels van de gegevensbescherming en voornoemde veiligheidsmaatregelen door andere, niet binnen onze verantwoordelijkheid vallende personen of instellingen niet nageleefd worden. In het bijzonder kunnen niet gecodeerd prijsgegeven gegevens – bijvoorbeeld wanneer dit per e-mail gebeurt – door derden meegelezen worden. Wij hebben hier technisch geen invloed op. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de door hem ter beschikking gestelde gegevens door codering of op andere wijze tegen misbruik te beschermen.