Klachtenmanagement

U bent niet tevreden?

Hier vindt u belangrijke informatie over de wijze waarop wij met klachten omgaan.

WERTGARANTIE SE
T.a.v. de klachtenafdeling
Postbus 64 29
30064 Hannover
DUITSLAND
E-Mailadres: klachtenmanagement@wertgarantie.com

Vermeld in ieder geval uw naam, contractnummer, omschrijving van de klacht en de gewenste oplossing. Daarnaast ontvangen we graag relevante documenten zoals facturen, foto’s enzovoort. U krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie.
Bent u niet tevreden met de door ons geboden oplossing(en), dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

KiFiD

Het KiFiD doet een uitspraak als een klant en een financiële dienstverlener het niet eens worden. Een klacht indienen bij het KiFiD kan alleen per brief. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. Stuur kopieën mee van uw klacht en de reactie van WERTGARANTIE SE.
Dien de klacht in binnen drie maanden nadat WERTGARANTIE SE u een antwoord heeft gestuurd.

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Internet: www.kifid.nl

Tevens kunt u uw klacht aan het KiFiD voorleggen via het Europees ODR Platform.